Lekársku správa z magnetickej rezonancie výsledky

Dobrý deň. Mal by som na vás prosbu o bližšie špecifikovanie nálezu z MR. V r. 2007 som mal ťažkú autonehodu a prednedávnom som si dal spraviť MR kôli zisteniu v akom stave je môj mozog. Ďakujem vopred za odpoveď. Posielam lekársku správu, ale ako laik tomu nerozumiem. Stp KC traume ( 2007), v minulosti verifikované difúzne axonálne poškodenie. Infratentoriálne perivaskulárna glioza v substantia nigra bilat. Širšie SA priestory, 4. komora v strednej rovine, extraaxiálne ložiskové zmeny neprítomné. Známky hemorágie neprítomné. Supratentoriálne lakunárna ischémia v ľavých BG chronického charakteru do 10 mm s perivaskulárnou gliozou, ďalej obojstranne F paraventrikulárne viacpočetné lézie hyperintenzít vs. po úraze + v U fimbria perivaskulárna glioza a okrsky hemosiderinu obojstranne. Akútnu ischémiu nesledujeme. Širšie komory bez presunu stredových štruktúr bez známok akútnej ischémie a hemorágie. SA priestory sú širšie. Hyperplázia sliznice vo všetkých PND bez sekrečnej hladiny. Sella nezväčšená, hypofýza a supraselárne cisterny zachovalé. Na doplnenom MRA - v prednej a zadnej časti Willisovho okruhu magistrálne artérie majú primeraný priebeh, segmentárne vetvenie, šírku lumenu. Cievnu malformáciu nesledujem. Tok v durálnych sinusoch je zachovalý, bez trombózy. Záver: Stp KC traume (2007). T. č. obojstranne F drobné hyperintenzity nešpecifickej demyelinizácie s perifokálnou gliozou a okrskami hemosiderinu vs. po predchádzajúcom úraze obojstranne F paraventrikulárne a v ľavých BG. Naznačená atrofia supra / infratentoriálne s ventrikulomegáliou