Záver z vyšetrenia MR

Dobrý deň, nižšie Vám uvádzam záver z vyšetrenia MR, prosím o vysvetlenie, prípadne o možnostiach liečby a podporných aktivitách v životospráve. Hlava ma nebolievala teraz sa často stretávam s bolesťou v oblasti malého mozgu. Veku primeraný MR nález na mozgu s nešpecifickým obrazom miernej ložiskovej leukoencefalopatie, v. s. incip. zmeny mikrovaskulárnej etiológie. Bez ložiskových zmien v oblastiach vnútorných zvukovodov a PCU. Maxilárna a ethmoidálna sínusopatia mierneho stupňa. Ďakujem velmi pekne, Zuzana